Mette Rold Psykoterapi

METTE ROLD PSYKOTERAPI - liv i bevægelse og forandring

Er du påvirket af en eller flere smertefulde oplevelser i dit liv?

Smertefulde og chokerende oplevelser kan blive til traumer. Ét traume er nok til at et menneskes liv kan blive påvirket negativt. For det handler ikke blot om antallet af traumer, men om hvordan det opleves for den, der har traumet. 

Vidste du iøvrigt, at du ikke behøver at kunne huske traumets konkrete episoder for at kunne få hjælp? Det er faktisk muligt at forløse traumer gennem terapi, uden at man kan huske hvad der egentlig skete.

 Jeg tilbyder at inddrage traumebehandlende metoder i terapien, som en naturlig del af den terapeutiske proces.
 

Læs mere nedenfor om traumets natur, hvis du er blevet  nysgerrig på at vide mere.

Psykoterapi kan gøre dig fri af traumers kvælertag


Det er muligt at arbejde med smertefulde erindringer terapeutisk. T
erapien kan hjælpe dig med at forstå dit traume og hjælpe til, at du kan få forløst traumet, så det ikke længere styrer dit liv. Terapien kan med andre ord gøre dig fri fra af traumets kvælertag.

Det er gennem tiden blevet mere almindeligt at tale om traumer. Nogle eksperter hævder ligefrem, at vi alle har fået et eller andet form for traume i løbet af vores liv gennem møder med andre mennesker, eller f.eks. ved pludselige dramatiske hændelser og begivenheder, som er opstået i ens liv.  Det kan vi ikke helt undgå. Det er ofte traumer, der på en eller anden måde påvirker vores liv og relationer til andre mennesker negativt, svækker vores livskvalitet og gør, at vi kan komme til at mangle energi til at kunne klare hverdagen. Man kan sige at traumet “æder” af vores livskraft. 

Men det er forskelligt, hvad der skaber et traume hos et menneske, for vi er alle forskellige og oplever verden og virkeligheden forskelligt. For nogle mennesker vil en bestemt voldsom oplevelse vise sig at gøre disse stærkere, mens det for andre helt modsat fører til, at oplevelsen eller chokket sætter sig som et traume i kroppen. Det kan være en mulig forklaring på, at man som menneske fortsat kan have uforklarlige kraftige stressreaktioner, går i forsvar eller blokkerer i nye situationer og relationer, man godt selv logisk kan se og forstå ikke ligner det, man har oplevet i fortiden. 

Traumer sidder i kroppen


Når et menneske har fået et traume, er kroppens nervesystem sat i alarmberedskab. K
roppen husker traumet fra fortiden, og handler uafhængigt af hjernen og tanken. Det er som om kroppen tror, at fortidens oplevelse stadig lever her i nutiden. Nervesystemet blev overbelastet dengang af fortidens traumatiske oplevelse, og har ophobet spændinger (energi) i nervesystemet, så evnen til at regulere sit eget nervesystem er blevet svækket. 

Der er derfor en sammenhæng mellem stresstraume og de erindringer, man har som menneske. Peter Levines anerkendte forskning i heling af traumer har vist, at erindringer er dynamiske og ændrer karakter hen over et menneskes liv. Erindringer kan derfor blive genforhandlet, det vil sige de kan ændres, så kroppen ikke længere husker fortiden negative oplevelse.

Det er derfor muligt at arbejde med smertefulde erindringer terapeutisk. Terapi kan hjælpe dig med at forstå dit traume og hjælpe til, at du kan få forløst traumet, så det ikke længere styrer dit liv. 

Terapien kan med andre ord gøre dig fri fra dit traumes kvælertag.

 


Her i videoen forklarer Peter Levine hvordan vi kan forstå traumets natur