Mette Rold Psykoterapi

METTE ROLD PSYKOTERAPI - liv i bevægelse og forandring

Integral og eksistentiel psykoterapi

Min psykoterapeutiske tilgang er integral og dynamisk med en eksistensfilosofisk toning. Det betyder at jeg arbejder holistisk og helhedsorienteret ud fra, at din krop, dine tanker og følelser, din spiritualitet, dine relationer og din indstilling til dine omgivelser, hænger sammen og påvirker hinanden. Samtidig vil jeg have særligt øje for den eksistentielle og humanistiske dimension, som berører grundlæggende spørgsmål om det at være menneske i verden.

I den terapeutiske proces inddrager jeg mange perspektiver og kombinerer flere psykologiske retninger, med det mål at opnå en mangesidig og effektiv løsning i forhold til dine udfordringer.

De psykologiske retninger, der inddrages, kan være en somatisk (embodiment), adfærdsmæssig, kognitiv, interpersonel, psykodynamisk, eksistentialistisk, humanistisk og/eller en transpersonlig vinkel. Ofte vil flere psykologiske vinkler blive inddraget på samme tid i et komplekst samspil i den terapeutiske proces.

Mødet i samtalen

Gennem en tillidsfuld og nærværende samtale vil den terapeutiske proces give dig mulighed for, at du får bedre kontakt til dig selv og bliver bedre til at sætte retning i dit liv. 

Vort møde i samtalen vil give plads til, at vi sammen undersøger hvad, der ligger bag dine udfordringer. Jeg vil bl.a. inddrage vigtige kropslige fornemmelser, følelser og eksistentielle temaer, som rører sig hos dig. Det er tilstande, som kan være svære at sætte ord på, men som har vigtige budskaber gemt. I et samarbejde undersøger vi din livssituation og dine tilstande, for at skabe mere klarhed over hvad, der ligger til grund for udfordringerne.

Som en del af samtalerne vil jeg inddrage forskellige metoder, når det er relevant for din terapeutiske proces. Det kan f.eks. være psykodrama, øvelser på gulv, øvelser med fokus på kroppens signaler og følelser, tegning og poesi.

Den terapeutiske proces vil herved kunne give dig nye perspektiver på din situation og livshistorie, der vil kunne vise dig vejen til en fornyet oplevelse og forståelse af dig selv, der vil virke forandrende. Herfra vil der vise sig en længere udviklingsvej for dig, der vil berige og forandre dit liv positivt.

Kontakt mig for at booke en tid

Sted

Fuglsvej 27, 4300 Holbæk

kontakt

Telefon: 22 83 29 92

Email : rold.mette@gmail.com