Mette Rold Psykoterapi

METTE ROLD PSYKOTERAPI - liv i bevægelse og forandring

Kunsten viser vejen til dit indre

I terapien kan jeg tilbyde at sætte fokus på kunsten i din terapeutiske proces. Du behøver ikke at have erfaring med kunsten for at gå ind i en kunstterapeutisk proces. Det er noget alle har talent for.

I kunstterapien kan der arbejdes på mange måder, f.eks. mere traditionelt med tegning og maleri, men også med digte, collager, ler eller andre materialer, hvor der f.eks. kan bygges figurer. De kunstneriske produkter vil blive inddraget naturligt i den terapeutiske samtale.

Den kunstneriske proces vil kunne give dig dybere adgang til ubevidste lag hos dig selv. Det er lag, der er skjult for tanken og derfor kan sammenlignes med en mytisk og skjult tilstand. Den mytiske og skjulte tilstand rummer symboler og stemninger, som kan sanses og fornemmes, men som kan være svære at sætte ord på.

Forskning viser, at de skabende kunstterapier har evnen til at udvide vores sproglige grænser i.f.t. nonverbal og kropslig kommunikation. Det hævdes, at kunsten i sig selv kan skabe og formidle meningsfuld viden til os. Man kan sige, at kunsten er levende og ligefrem kan være nogle skridt forud for vores tænkende og reflekterende bevidsthed.

Kunstterapien kan derfor netop hjælpe med, at du kan få en dybere kontakt til dine sanser og kropslige fornemmelser. Det vil styrke dig i din bevidstgørelse og erkendelse af din livssituation på dybere og mere forandrende niveauer. Der kan herved blive åbnet op for ny livskraft hos dig.

Kontakt mig for en uforpligtende samtale

Sted

Fuglsvej 27, 4300 Holbæk

kontakt

Telefon : 22 83 29 92

Email : rold.mette@gmail.com